ANBI

Anbi-registratie, Geefwet en  schenkingen

Eenmalige giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn onder bepaalde condities beperkt aftrekbaar voor de belasting. Stichting Villa de Bank is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.  Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet  van kracht die tijdelijk extra voordeel biedt bij schenkingen aan ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling. De wet kent een multiplier van 125%, dat wil zeggen, in plaats van het voor aftrek in aanmerking komende bedrag, is 125% daarvan aftrekbaar. Een periodieke schenking geeft optimaal fiscaal voordeel. Bij een periodieke schenking is het volledige jaarlijkse bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vrij van schenkingsrecht. De schenking moet notarieel zijn vastgelegd voor een periode van ten minste vijf jaar. U kunt Villa de Bank ook opnemen in Uw testament.

Jaarrekening 2021 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2020 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2019 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2018 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2017 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2016 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2015 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2014 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2013 Stichting Villa de Bank

Jaarrekening 2012 Stichting Villa de Bank

Statuten St. Villa de Bank 01062016

BeleidsplanVillaDeBank2013-16

VilladeBank-beleidsplan 2017-2021

Actuele werkzaamheden 2021

Hoofdlijnen beleidsplan VdB 2021