Exhibition: 10 jaar Bank- Diashow

Exhibition date:

From: September 26th 1995

Until: September 30th 1995

Diashow: presentatie van circa tachtig persoonlijke dia-documenten die op verzoek van de Bank door oud-exposanten en lezinggevers zijn vervaardigd